Fals fresc. 150 m2
La intervenció pictòrica ocupa l’absis del temple, s’ha realitzat com a imitació del procediment al fresc i amb els mateixos pigments d’aquesta tècnica.
El gran paisatge marí que representa l’arribada a port, mostra una visió idealitzada del barri de la marina, als peus de Montjuïc i a prop de l’antic delta del Llobregat. El barri connecta directament amb la mar, impossible en l’actualitat degut a l’ocupació industrial de l’antic port.
Precedeix  el conjunt un arc triomfal  amb   la Resurrecció i de la Pentecosta, en la base les obres de misericòrdia com a expressió de l’església.