Què és la pintura al fresc?

És l’aplicació de pigments disolts en aigua sobre el mur acabat de lliscar amb morter de calç. La calç mineralitza i fixa els pigments sobre la superfície del morter. S’utilitza doncs l’últim revestiment del mur, segons les mil.lenàries tècniques dels morters de calç.

Aquesta tècnica tant simple obre immenses possibilitats artístiques i ofereix grans qualitats visuals: el color pigment, les veladures i opacitats, la saturació del color, les possibilitats de joc i diàleg amb la matèria, el complex sistema de treball, el protagonisme de l’espectador i la tensió en el moment de l’acció pictòrica.

 

Pintura mural al fresc

La pintura al fresc correspon a la darrera fase de construcció dels murs, és l'última pell del mur, una tècnica molt antiga que ja trobem documentada pintura mural al fresc als llibres de l'arquitecte romà Vitrubio.
 

Pinto murals al fresc perquè sento autèntica passió per aquest procediment: preparo cada dia la jornada de treball a realitzar, tenint els materials a punt: el morter de calç i sorra, els pigments, els pinzells, l'aigua, els esbossos, les eines, la bastida.
 

A dalt de la bastida, estenc i alliso el morter de calç sobre el fragment del mur que he previst acabar aquest dia, calco breument les traces i finalment pinto a sobre amb bells pigments dissolts en aigua de manera directa, decidida i ràpida quan el morter encara està humit. El procés de carbonatació de la calç fixarà els pigments, donant com a resultat una pintura mat i insoluble a l'aigua, resistent, de pigments purs, d'una gran intensitat cromàtica, transparents i opacs, incomparables a qualsevol altre procediment.
 

Per pintar al fresc utilitzo una gamma de pigments, matèries colorants de gra finíssim, que necessàriament han de ser compatibles amb la calç. Un treball d'aquesta mena requereix un gran esforç físic i mental. He de ser capaç de sentir cada mur i cada arc de l'espai arquitectònic per atorgar a les pintures un contingut simbòlic, una funció arquitectònica i ordenar visualment l'espai segons les intencions que requereix. Cada projecte és com si es produís un part, donant a llum unes pintures resultants d'un llarg procés de gestació, de creació en el silenci i en la intimitat del meu taller.
 

La pintura mural añ fresc posseeix una dimensió social innegable, que restableix el cordó umbilical entre la creació artística i el públic, recuperant el protagonisme actiu de l'espectador i la presència de la pintura als espais arquitectònics vius. En el moment que l'espectador sent com a seues les pintures és quan cobra sentit la meva feina.