El projecte

El projecte de la pintura mural al fresc és el conjunt de documents, maquetes, dibuixos, imatges i textes del pintor que li permeten la realització del fresc i aporten una idea aproximada de com aquest serà.

 

Cartons

En pintura mural, es denomina "cartró" al dibuix a escala real creat per a ser reproduït sobre el morter fresc: es calquen les línies d’acord amb el contorn de les formes, que es dibuixen al taller – se suposa que en unes condicions de comoditat, accesibilitat i visibilitat millors que les de l’espai arquitectònic on es plasmaran els frescos. En alguns casos, el cartó s’utilitza per a representar la llum i ajuda al pintor en l’aplicació del clarobscur.

 

Projecció al mur

El pas del projecte al mur és un procés característic de la pintura al fresc degut a dos questions del procediment: per una part, la superficie fresca del morter, per la seva plàsticitat i humitat, no permet un treball eficaç de grafia i les traces d’aproximació per a crear les formes del dibuix en els murs; per altra part, la jornada exigeix celeritat de treball ja que el temps de l’acció pictòrica depèn de les poques hores de la carbonatació de la calç.

 

Les jornades i la preparació del mur

El pintor redueix el seu camp d’acció a la superfície que pot pintar en un dia, per tal de mantenir el morter fresc. Això obliga a una divisió física i conceptual en fragments i jornades, ordenades en funció dels nivells de les bastides, de la superfície seleccionada i de la estratègia de fragmentació per la que s’opti: seguir el contorn, línia o forma que permeti dissimular la secció de la pintura.

Cal preparar la jornada amb dos passades de morter de calç: l’estesa i el lliscat.

 

Acció pictòrica

El pintor segueix un ritme temporal molt estricte, determinat per les condicions de treball. Les tasques preparatòries que s'han de realitzar cada dia converteixen l’acció pictòrica en un moment difícil d’assolir, que culmina en el breu temps de l’òptim fraguat del morter de calç.

Una altra característica singular de la pintura al fresc és l’ús del color pigment dissolt únicament en aigua o en aigua de calç. La percepció és molt singular ja que el pigment queda fixat en la superfície del mur per l’acció de la calç, i crea un efecte mat i de màxima saturació del color.