TÈCNICA: Pintura al fresc sobre el mur
ANY: 2015
EDIFICI: Antiga Presó
POBLACIÓ/COMARCA: Almacelles (Segrià)
DIMENSIONS: 14 m2

Situat a l’escala d’accés a l’antiga presó, mostra el cubicle espacial del calabós encerclat per una roda dinàmica que centra la mirada de l’espectador. Els diversos elements tenen un caràcter simbòlic i ens remeten al pas del temps i a la llibertat (clau i pany, peus, petxades, abrigs , sabates, rellotges, ulls, plats i culleres, llum i porta). Pretenen evocar la vida del calabós i les persones que hi van estar presos. La llum i la porta son una clara evocació a la llibertat.