Conjunt format per un gran cercle de 6 mts. de diàmetre i un fris, amb tècnica de tremp sobre tauler de fusta, ubicats sobre l’altar del temple.
La neu preserva la bellesa del cós sense vida de la jove màrtir Eulàlia, com les túniques blanques dels màrtirs de l’Apocalipsi.  Aquesta escena  suggereix  la bellesa espiritual que ha de perpetuar i  la transcendència del seu martiri: la Santa reposa als peus de la creu del seu martiri, com a fons Barcelona i el mar coberts pel núvol protector que regala flocs de neu.