ANY: 2010

 

El hall contenia un fresc de Josep Minguell pintat l’any 2002. Degut a una reforma de l’espai arquitectònic es va optar per procedir a l’arrancament i conservació del mural i pintar una nova versió del mateix en el nou espai. La nova versió seria com una nova interpretació de la mateixa composició, tal com sol succeir en l’àmbit musical. La nova versió es realitzà al fresc el desembre de 2010. Les dimensions són de 2x8 m2.