Conjunt de pintura mural amb silicats. Total 480 m2

Ocupa el mur frontal de l'altar i el sostre. Representa un paisatge de desert que transparenta el gran mur de formigó que l'acull. El gran muro del fons representa el desert, lloc de trànsit i de soletat que es converteix en el lloc vital de SanT Joan Baptista.