TÈCNICA:
Pintura al fresc sobre el mur (vestíbul interior)
Encofrat de formigó (vestibul exterior)

ANY: 2002
EDIFICI: Seu de l'empresa de prefabricats Pujol
POBLACIÓ/COMARCA: Mollerussa (Pla d'Urgell)
DIMENSIONES: 21 m2

Es dóna una dualitat dimensió industrial/arrels familiars contraposant la cultura del formigó i la cultura de la calç.