TÈCNICA: Pintura al fresc sobre el mur
ANY: 2004 i 2005
EDIFICI: Centre d'Interpretació del Romànic
POBLACIÓ/COMARCA: Erill la Vall (Alta Ribagorça)
DIMENSIONS: Ø 2,40m (4.5) m2 cadascun

Aquests frescos es van realitzar en el període de dos anys, juliol de 2004 i juliol de 2005 respectivament, en una sola jornada matinal en el context dels cursos d’estiu de la Universitat de Lleida i a la vista dels assistents.

Els primers estudis dels murals corresponien a la recerca d’unes formes vinculades a la pintura romànica, on la geometria de l’arquitectura tenia continuïtat en la composició de la pintura.

Per altra banda, es van cercar uns elements simbòlics: paisatge, home, naturalesa...acabant finalment en una interpretació dels quatre elements, molt presents en el període medieval.

Un gran cercle de 2,4 metres diàmetre i les paraules escrites amb el mateix pigment: AER, TERRA, IGNIS, AQUA,  generen l’estructura interna d’un cercle més petit 2,1 metres de diàmetre que acull la pintura al fresc.

En el mural realitzat l’any 2005, d’iguals dimensions que l’anterior, l’artista realitzà una interpretació del paisatge de la Vall i els seus camins.