Entre els anys 2004 i 2005 s’endegà el procés de realització dels primers murals al fresc d’aquest gran projecte ubicats en el mur esquerre del creuer i la seva volta que dóna entrada a la capella de les Santes Espines, interpretant la Resurrecció.
 

TÈCNICA: Pintura al fresc sobre el mur
PERÍODE: 2004 - 2005
EDIFICI: Església Parroquial de Santa Maria de l'Alba
POBLACIÓ/COMARCA: Tàrrega (L’Urgell)
DIMENSIONS: 180 m2 | alçada màxima 20,7 m |
Ø volta 10,5 m

La realització de les pintures
Un cop condicionats els murs on s’haurà d’intervenir, es planifica el muntatge de bastides i la resta d’infrastructura que a l’artista li caldrà menester: electricitat, aigua, eines,etc. Per a Resurrectio fou necessària una bastida de divuit metres, corresponent a cinc pisos d’alçada, per nou metres d’ample, més de dues tones de morter de calç, pigments i quatre mesos de feina in situ per a vestir els 180 m2 de mur i voltes, amb una alçada total de 20,7 metres per  9,5 metres d’amplada.
 
Josep Minguell va signar Resurrectio el 20 d’octubre de 2005 i la seva benedicció solemne va tenir lloc el dia 3 de desembre del mateix any, en una cerimònia presidida per Mn. Josep Traserra, Bisbe de Solsona.
 
El mur vertical tracta el tema de la Resurrecció, construint l’escena a partir de la força simbòlica dels elements que la formen i representant el moment de la descoberta del sepulcre buit.
 
La llum del sepulcre buit transcendeix cap a un paisatge de primavera, moment del reneixement de la natura.
La gran llosa del sepulcre tombada a terra i el sudari són senyals de la Resurrecció.
 
Els guàrdies de l’entrada del sepulcre, com a espectadors desconcertats, són figures que han estat constantment representats en la tradició pictòrica . Al peu del mur, una olivera fa al.lusió a l’hort de Getsemaní i a la Pau.
 
El mur es complementa en la seva part superior amb una volta on s’interpreten dos figures bíbliques associades a la mort i la resurrecció: Jonàs i el monstre marí , els cavalls de foc d’Elíes.
 
Jonàs, un dels dotze profetes menors de l’Antic Testament, tot desobeint el Senyor, és tirat al mar i engolit per un monstre marí durant tres dies i tres nits es considera com una premonició dels tres dies que Jesús restà mort al sepulcre.
 
Pel que fa a Elies, profeta del Mont Carmel, endut cap al cel en un carro de foc, es considera com una prefiguració de la vinguda definitiva del Senyor.
 

Projecte sencer: Santa Maria de l'Alba