TÈCNICA: Pintura al fresc sobre el mur
ANY: 1998
EDIFICI: Facultat de Medicina de la Universitat de Lleida
POBLACIÓ/COMARCA: Lleida (Segrià)
DIMENSIONS: 90 m2

El tema gira al voltant de la història de la medicina i ha permès establir punts de relació entre art i ciència. El sostre està dividit en quatre franges i correspon a la concepció medieval dels quatre elements: la terra, l’aigua, el foc i l’aire. Alhora reflecteix la commemoració del 700 aniversari de la Universitat de Lleida, ja que la interpretació dels quatre elements es fa a partir del Regiment de preservació a epidímia e pestilència e mortaldats, què és el primer document científic en català, l’autor del qual és Jaume d’Agramunt, docent dels estudis de Medicina a Lleida al segle XIV.

Els murs verticals representen una sèrie d’imatges vinculades a la història de la medicina: la màgia i el misteri en la medicina, el món clàssic, la pesta medieval, el teatre anatòmic i l’observació directa del cos humà, les mans dels metges, la guerra com a caos, la medicina científica, el desequilibri ecològic, el metge i el malalt, i la medicina i pensament.