TECHNIQUE: Fresco painting on the wall
YEAR: 1996
BUILDING: Col·legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics (CAAT)
CITY/REGION: Lleida (Catalonia)